Verejné obstarávanie - neaktuálne

Verejné obstarávanie - neaktuálne

Nadpis Dátum zverejnenia Príloha
Výzva na podanie ponuky:Pranie a čistenie prádla 12.05.2020 Microsoft Office document icon Výzva na podanie ponuky pranie a čistenie prádla, Office spreadsheet icon priloha_c._1_k_vyzve_pranie_a_cistenie_pradla.xls
Výzva na podanie ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie 26.02.2020 PDF icon Výzva na podanie ponuky projektová dokumentácia -Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v CUZ Kremenec T. Lomnica
Výzva na podanie ponuky: Mrazená zelenina, ovocie,ryby,polotovary,nanuky 11.02.2020 PDF icon Výzva na podanie ponuky mrazena zelenina,ovocie,ryby,polotovary,nanuky, Office spreadsheet icon Príloha mrazené výrobky
Výzva na podanie ponuky Biliardový stôl s príslušenstvom 10.02.2020 Microsoft Office document icon Výzva na podanie ponuky: Biliardový stôl s príslušenstvom
Výzva na podanie ponuky: Torty a zákusky 21.01.2020 Microsoft Office document icon Výzva na podanie ponuky Torty a zákusky, Office spreadsheet icon priloha_torty_a_zakusky.xls
Výzva na podanie ponuky: Torty a zákusky 04.12.2019 Office spreadsheet icon priloha_torty_a_zakusky.xls, Microsoft Office document icon Výzva na podanie ponuky Torty a zákusky
Výzva na podanie ponuky - čistenie a maľovanie strechy a oprava komína 22.10.2019 Microsoft Office document icon Výzva na podanie ponuky - čistenie a maľovanie strechy a oprava komína
Výzva na podanie ponuky -Nábytok do izieb a apartmánov na mieru 08.10.2019 Microsoft Office document icon nábytok do hotelových izieb a apartmánov, Office spreadsheet icon príloha č. 1
Výzva na podanie ponuky : Modernizácia ubytovacích jednotiek štrbské Pleso 19.08.2019 Súbor VýzvModernizácia ubytovacích jednotiek- Štrbské Pleso, Office spreadsheet icon Výkaz výmer , Súbor Výkaz výmer, Súbor Výkaz výmer
Výzva na podanie ponuky pranie a čistenie prádla 28.02.2019 Microsoft Office document icon Výzva na podanie ponuky pranie a čistenie prádla, Office spreadsheet icon príloha č. 1 pranie a čistenie prádla

Stránky