Profil obstarávateľa

Profil obstarávateľa

Centrum účelovým zariadení,
Rekreačná 13, Piešťany,

Prevádzka KREMENEC 059 60 Tatranská Lomnica 150

IČO - 42137004
IČ DPH - Sk 2022739697